Zapraszamy na spotkania młodzież i wszystkich tych, którzy chcą spotkać Boga w Eucharystii, Jego Słowie i modlitwie, chcą formować i umacniać wiarę, budować wspólnotę ludzi młodych, pragnących dawać świadectwo przyjaźni z Jezusem.

Spotykamy się w Haus Concordia co około 6 tygodni na 7 spotkaniach w roku kalendarzowym, przygotowując się do dużego spotkania czerwcowego – „Polonijnego Spotkania Młodych”.

Czekamy na Was,

ks. Bogdan

Co to jest SFM „Emaus”?

  • Spotkania – spotykamy się z kolegami i koleżankami, którzy przyjeżdżają do Concordii. Spotykamy się przede wszystkim z Bogiem, bo to On dał nam życie i możliwość poznawania świata i innych ludzi.
  • Formacyjne – poznając świat odkrywamy ciągle coś nowego. Poznając również świat poznajemy Boga. Każdemu z nas potrzeba stałej formacji, czyli ciągłego uczenia się jak odnaleźć Boga w Piśmie Świętym, w otaczającym nas świecie a przede wszystkim w naszym życiu.
  • Młodych – młodość jest darem, ale także zadaniem. św. Jan Paweł II mocno wskazywał ludziom młodym, że mają wieki dar o który muszą stale dbać i rozwijać.

SFM Emaus YouTube

instagram