„Spotkania Małżeńskie”

Ks. Przemysław Kot (Paderborn)

1. „Spotkania Małżeńskie” w Kościele.

2. „Spotkania Małżeńskie” w Niemczech – formy pracy. 

3. Podsumowanie.

Ad. 1.

 • Katolickie Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z dnia 15 sierpnia 2009 r. Dekret ten zatwierdza również Statut Stowarzyszenia.
 • Obecnie podlegają (i współpracują) z Papieską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 

Ad.2.

 • Rekolekcje podstawowe (na razie 2 weekendy w roku) – Haus Concordia.
 • Comiesięczne spotkania (do tej pory były przy PMK Dusseldorf).
 • Spotkania po pandemii: hybrydowo (online i na żywo).

Czym nie są rekolekcje podstawowe (weekendowe)?

 • grupą wsparcia, jak np. AA; 
 • terapią małżeńską; 
 • nie są to rekolekcje, na których uczestnicy muszą mówić o tym, z czym przyjechali. 

Czym są rekolekcje podstawowe (weekendowe)?

 • Rekolekcje w formie warsztatów.
 • Są to rekolekcje dla małżeństw, na których jest wprowadzenie do dialogu małżeńskiego, które porusza 11 tematów ważnych dla małżeństwa.
 • Rekolekcje dla alumnów, kapłanów, osób życia konsekrowanego.
 • W rekolekcjach najważniejsze jest to, czym podzielą się ze sobą małżonkowie w czasie ich dialogu.

Ad. 3.

 • spotkaniamalzenskie.pl (terminy rekolekcji online i na żywo)
 • spotkaniamalzenskie.de
 • Facebook: fb.me/SpotkaniaMalzenskieDE – prośba o polubienie i udostępnianie info.
 • PROŚBA O OGŁOSZENIE w Misjach w stosownym czasie.

Ks. Przemysław Kot

 • przem.kot@wp.pl
 • 0175 196 26 26