Zapraszamy na spotkania młodzież i wszystkich tych, którzy chcą spotkać Boga w Eucharystii, Jego Słowie i modlitwie, chcą formować i umacniać wiarę, budować wspólnotę ludzi młodych, pragnących dawać świadectwo przyjaźni z Jezusem.

Spotykamy się w Haus Concordia co około 6 tygodni na 7 spotkaniach w roku kalendarzowym, przygotowując się do dużego spotkania czerwcowego – „Polonijnego Spotkania Młodych”.

Czekamy na Was,

ks. Bogdan

Co to jest SFM „Emaus”?

  • Spotkania – spotykamy się z kolegami i koleżankami, którzy przyjeżdżają do Concordii. Spotykamy się przede wszystkim z Bogiem, bo to On dał nam życie i możliwość poznawania świata i innych ludzi.
  • Formacyjne – poznając świat odkrywamy ciągle coś nowego. Poznając również świat poznajemy Boga. Każdemu z nas potrzeba stałej formacji, czyli ciągłego uczenia się jak odnaleźć Boga w Piśmie Świętym, w otaczającym nas świecie a przede wszystkim w naszym życiu.
  • Młodych – młodość jest darem, ale także zadaniem. św. Jan Paweł II mocno wskazywał ludziom młodym, że mają wieki dar o który muszą stale dbać i rozwijać.
Nadchodzące wydarzenia
  • Spotkania
  • Formacyjne
  • Młodych
  • „EMAUS``

KWIECIEŃ 2020

85 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus” link…

CZERWIEC 2020

86 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus” link…

CZERWIEC 2020

XVIII Polonijne Spotkanie Młodych link…

WRZESIEŃ 2020

87 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus” link…

LISTOPAD 2020

88 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus” link…

GRUDZIEŃ 2020

89 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus” link…

instagram

SFM Emaus