Poświęcenie kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia przy Haus Concordia

W niedzielę 6 listopada2016 r. w domu Polskiej Misji Katolickiej Haus Concordia w Herdorf-Dermbach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy (pełniącej zarazem funkcję sali konferencyjnej) ku czci Bożego Miłosierdzia. Poświęcenia dokonał nuncjusz apostolski w Niemczech, abp Nikola Eterović z Berlina, w obecności Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, ks. bpa Wiesława Lechowicza. W uroczystości wzięło udział ponad 20 kapłanów pracujących w niemieckim i polskim duszpasterstwie oraz ponad 500 osób. Byli to nasi rodacy z polskich parafii, specjalnie przybyli na tę uroczystość, oraz Niemcy z Herdorfu, Dermbachu i okolicznych miejscowości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: pan konsul RP z Kolonii, Jan Sobczak, przedstawiciele niemieckich władz miejskich, samorządowych, partii politycznych, chór męski z parafii Herdorf, a także schola grupy modlitewnej Orły. Nuncjusz apostolski poświęcił budynek kaplicy, drogę krzyżową, ołtarz, tabernakulum oraz wszelkie sprzęty i naczynia liturgiczne służące do sprawowania świętych czynności. On także wygłosił kazanie, podkreślając w nim ważność i aktualność prawd wynikających z Miłosierdzia Bożego.

Był to podniosły moment, który nie tylko ubogaca nasze życie religijne, ale pozostanie również pamiątką ofiarności i życzliwości wielu darczyńców na tak szczytny cel. Kaplica została wybudowana dzięki finansowemu wsparciu polskiego rządu, biskupstwa Mainz oraz wielu prywatnych ofiarodawców. Sześć osób (pięciu Polaków i jeden Niemiec), zasłużonych przy budowie i wykończeniu kaplicy, zostało odznaczonych przez ks. bpa W. Lechowicza medalem Exuli Bene de Ecclesia Merito, przyznawanym za szczególne zasługi oraz w podziękowaniu za gorliwą pracę dla Kościoła i polskiej wspólnoty emigracyjnej.

Za wszelkie ofiary wszystkim darczyńcom składamy najserdeczniejsze podziękowanie: „Bóg zapłać!”.

Budowa i poświęcenie kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia wpisała się w zakończony już Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i pozostanie jego widzialną pamiątką. 

Tak kamień węgielny pod kaplicę, pochodzący z muru Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra w Rzymie, jak i fakt, iż poświęcenia kaplicy dokonał nuncjusz apostolski, są znakami naszej szczególnej łączności ze Stolicą Apostolską i Ojcem św. Mamy nadzieję, że prawda o Bożym Miłosierdziu – którego szczególnymi apostołami byli: św. s. Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. Jan Paweł II – będzie promieniować z domu Concordia na nas samych, nasze rodziny i wszystkich ludzi mieszkających na niemieckiej ziemi.

Ks. prałat Stanisław Budyn,
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech