Remont i modernizacja ośrodka polonijnego Haus Concordia

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w ostatnich dwóch latach włączyła się w projekt modernizacji ośrodka polonijnego Haus Concordia w niemieckim Herdorfie.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dwóch latach udało się wyremontować i zmodernizować budynki ośrodka polonijnego Haus Concordia i wprowadzić rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo przebywających tu gości.

Dzięki realizacji projektu „Dostosowanie Polonijnego Ośrodka Spotkań Haus Concordia do wymogów przeciwpożarowych kraju związkowego Nadrenia-Palatynat” Polacy w Niemczech zachowali swoje wyjątkowe centrum kulturalno-oświatowe. Dom Concordia jest corocznie odwiedzany przez ok. 14 tysięcy gości i wraz ze wzrostem polskiej emigracji liczba ta wzrasta z roku na rok. 

Nasi rodacy poszukują możliwości utrzymywania kontaktu z ojczystym krajem. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kolonie dla dzieci z rodzin polonijnych, jak też „duże” spotkania polonijne: Polonijne Spotkanie Młodych, Dzień Kultury Polskiej w Niemczech, Dzień Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, obejmujące swym zasięgiem całe Niemcy oraz ludność z przygranicznych miast  z Francji, Belgii, Holandii, Luxemburga i Szwajcarii. 

Przeprowadzenie modernizacji i zwiększenie bezpieczeństwa przybywających gości znacznie zwiększyło możliwości ośrodka Concordia, który może teraz objąć swoją działalnością jeszcze szersze grono adresatów. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Haus Concordia.

Budowa nowej kaplicy Miłosierdzia Bożego nie byłaby możliwa bez dużego wkładu wielu osób o wyjątkowych sercach. Pragniemy serdecznie podziękować za każdą pomoc, za okazaną życzliwość.

Ośrodek Haus Concordia jest systematycznie remontowany, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi, które wciąż musimy pozyskiwać, dlatego zachęcamy do wsparcia naszego dzieła wpłatami.

Budowa nowej Kaplicy Miłosierdzia Bożego nie byłaby możliwa bez dużego wkładu wielu osób z wyjątkowym sercem. Pragniemy serdecznie podziękować za każdą pomoc, za każdą okazaną życzliwość.

Ośrodek Haus Concordia jest systematycznie remontowanym co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi, które ciagle musimy pozyskiwać, dlatego zachęcamy do wsparcia tego naszego dzieła wpłatami.

 

IBAN: DE 6557 3912 0000 2103 4517
BIC: GENODE51DAA Christliches Zentrum eV
Verwendungszweck: Spende Kapelle