80 Spotkanie Formacyjne Młodych „Emaus”

Szczęść Boże,
witamy Was bardzo serdecznie… 🙂

Zapraszamy młodzież, która chce się spotykać z Bogiem w Eucharystii, Jego Słowie i modlitwie oraz chce formować i umacniać wiarę i budować wspólnotę ludzi młodych.

W programie: Msza św., Adoracja, nabożeństwo pokutne wraz ze spowiedzią indywidualną, konferencje, rozmowy.

Co to jest SFM „Emaus”?

* Spotkania – spotykamy się z kolegami i koleżankami, którzy przyjeżdżają do Concordii. Spotykamy się przede wszystkim z Bogiem, bo to On dał nam życie i możliwość poznawania świata i innych ludzi.

* Formacyjne – poznając świat odkrywamy ciągle coś nowego. Poznając również świat poznajemy Boga. Każdemu z nas potrzeba stałej formacji, czyli ciągłego uczenia się jak odnaleźć Boga w Piśmie Świętym, w otaczającym nas świecie a przede wszystkim w naszym życiu.

* Młodych – młodość jest darem, ale także zadaniem. Jan Paweł II mocno wskazywał ludziom młodym, że mają wieki dar o który muszą stale dbać i rozwijać.

Święto Młodych trwa cały rok!
Zachęć do przyjazdu twoich kolegów i koleżanki.
Czekamy na Was.

Rozpoczynamy w piątek 27.09.2019 o godz. 19.30,
a zakończymy w niedzielę 29.09.2019 ok 14.00

Cena za pobyt wynosi 60,00 € od osoby.

Zapraszamy!!!

z Panem Bogiem
SFM Emaus

Zgłoszenia:
ks. Bogdan
brenusz@gmx.de

KIEDY

27 wrz o 19:30 – 29 wrz o 14:00